nutmeg powder in gujarati

cardamom powder 1/2 tsp. In a bowl add dessicated coconut, mixed nuts, katlu powder, ginger powder, nutmeg powder, tumeric powder, fennel seeds, fenugreek seeds, dill seeds, hirabol, kamarkas, saffron, cardamom and black pepper. Mix all properly and shape into balls and sprinkle almond flakes on it. બ્રેડ ઍન્ડ બટર પુડીંગ એક અતિ પ્રખ્યાત બ્રીટીશ વાનગી છે જે બનાવવામાં અતિ સરળ છે. Adadiya pak is a traditional Gujarati sweet dish made from coarsely grounded urad flour, jaggery (or sugar), ghee, edible gum, dry fruits, and flavored masala. Churma is the authentic sweet recipe from Rajasthan, the neighbour state of Gujarat in India. Nutrition Information. After mixing it well, add ganthola powder, cardamom powder, nutmeg powder, dried ginger powder and dry fruit powder to the mixture. Spices names in English, Hindi, and other languages: Glossary of Indian Spices, Herbs, and Other names in English, Hindi, Odia, Bengali, Gujarati, Marathi, Tamil, Telugu, and Malayalam. Magaj or magas recipe with step by step photos - Gujarati style of making besan burfi. The male flowers are born in clusters, whereas female flowers are often solitary. Add nutmeg powder. Turn off the flame. Mix them well. Imagine the balls just melting into your mouth. To be mixed separately (For Dhrabo, in gujarati) 1 cup coarse gram flour (if that is not available can use besan) 1 tablespoon warm milk 1 tablespoon melted warm ghee; Other ingredients ½ cup minus 2 tablespoons ghee; ¼ cup + 1 tablespoon powdered sugar; ½ teaspoon cardamom/elaichi powder ¼ teaspoon nutmeg/jaiphal powder A common home remedy is to mix equal parts of ground nutmeg and honey, make a paste and apply it on pimples. Besan Ladoo also known as Gujarati Magaz Ladoo, is very popular Gujarati traditi0nal sweet made with gram flour, ghee, almonds, and aromatic spices. You can also try our Peanut Almond Ladoo, another delicious Diwali sweet. foxtail millet in gujarati. are considered ‘Sattvik’ or calming, vitalizing and mentally clarifying. https://www.jcookingodyssey.com/2018/01/katlu-pak-recipe.html Pressure cook for 4 whistles. પીયૂષ સ્વાદમાં મધુર છે એ વાતમાં કોઇ બે મત નથી, આવું આ પીણું ખાસ તો ગરમીના દીવસોમાં જ્યારે તમે ઉપવાસ પર હો ત્યારે વધુ મધુર લાગે છે. Frozen dessert is the generic name for desserts made by freezing liquids, semi-solids, and sometimes even solids. Dutch dishes use the seasonings in ground form. આમતો પૂરણપોળી ચણાની દાળ અને નાળિયેરના મિશ્રણ વડે બનાવવામાં આવે છે જેમાં ગોળનો ઉમેરો તેને મીઠાસ આપે છે જ્યારે એલચી પાવડર તેને સ્વાદિષ્ટ બનાવે છે. Let it cool and then add powder sugar and Elachi (Cardamom) powder and nutmeg powder to it . In India, Gujia is traditionally made for the holiday… Mix all properly and shape into balls and sprinkle almond flakes on it. In this recipe, I use jaggery instead of sugar to make adadiya pak healthier. Now take a pan and add all the remaining ghee and put besan in it and stir it till the besan becomes light pinkish in color. All ingredients blended together and form a mesmerizing taste. Malayalam : Jathikka. While stirring continuously for 10 minutes or until the milk is slightly thickened. This kids special recipe consists of urad dal, ghee, dry fruits and most importantly gundar or edible gum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ghughra also known as many other names such as Gujia or Karanji is a fried pastry filled with an aromatic nuts mixture or variety of stuffings. Yes, but ground nutmeg is more coarse than nutmeg powder. Gujarati News; videos; lifestyle; why women must have pinch of nutmeg powder daily; Subscribe Us On . twiny meaning in gujarati October 23, 2020 / 0 Comments / in Uncategorized / by . Though the recipe seems to be difficult to make but if you follow the recipe shown in the video any one can make it. Now after 15 mins sieve the besan with the help of a big strainer. Leave it for 20 minutes, and then wash with cold warm. Step 5: Now, remove the pan from the heat and let it cool. In a non-stick or heavy bottomed pan heat the ghee. Now add nutmeg powder and cardamom powder and mix them well. Halwasan is a Gujarati square or round shape sweet dish made from coarsely grounded wheat flour, milk, edible gum, sugar, curd, nutmeg and garnished with dry fruits. It is also made for prasad and every temple has a very unique way to make it. Adadiya or Adadiya Pak is a traditional Gujarati recipe which is often prepared during the winter season. Right-click on an image to show up a menu, choose "Save image as". ... Add cardamom powder and nutmeg powder. See recipes for Mango Gujarati kari, Kaliyan (gujarati dish) too. Your Besan Ladoo or Gujarati Magaz ladoo are ready to serve. ¼ Teaspoon Nutmeg ( Jaiphal ) Powder; Ghee; Procedure: Heat some ghee in pressure cooker and add cardamom, cinnamon, cloves and broken wheat. Place both flour in a big bowl or plate and add about 50-60 g ghee. This recipe is gluten-free. આમ તો આ પૂરણપોળી તહેવારના દિવસોમાં બનાવવામાં આવે છે, પણ જ્યારે તમન .... મજેદાર સ્વાદ અને ગુણકારી વસ્તુઓ વડે બનતું આ સૂપ પાલક અને લીલા કાંદાના લીલા પાનની પૌષ્ક્તાથી ભરપુર છે. પેસ્ટને જ્યારે સાંતળવામાં આવે છે ત્યારે તેની ઉગ્ર ખુશ્બુ અને સુવાસમાં સૂકા મસાલા પાવડર મેળવવાથી તે વધુ તિવ્ર બને છે. names in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil, Telugu and Malayalam. Pro Tips by Neha. 243 homemade recipes for gujarati from the biggest global cooking community! Halwasan originated in Khambhat and so the name is usually associated with this mithai. Is grounded nutmeg the same as nutmeg powder? Pls see above for details. For videos, as long as you are not downloading them and uploading as yours, you are fine to share them. Pinch of nutmeg powder. All ingredients blended together and form a mesmerizing taste. Great recipe for Step By Step Authentic Gujarati Churma Ladoo Recipe. जायफल पाउडर रेसिपी - हिन्दी में पढ़ें (nutmeg powder recipes in Hindi) ઓરિયન્ટલ વેજીટેબલ કરી . Now add some raisins and some almonds. 10) Mix it well again. ... Add ghee, cardamom powder, nutmeg powder, clove powder and half of the dry fruits (raisins, almonds, cashew nuts). Reena Vyas. Find here Nutmeg, Jaiphal, suppliers, manufacturers, wholesalers, traders with Nutmeg prices for buying. Nutmeg is a spice, the nutmeg seed grows with a red lace covering, this is a spice called Mace. Hmmm. Indian cuisine uses a vast array of spices. Add wheat flour and roast it till the color changes to golden brown and the aroma spreads. You can also make a paste using nutmeg powder and a few drop of milk, and massage it into your skin before rinsing clean. Ingredients. How to select Nutmeg, Jaiphal • Nutmeg can be bought whole or in the ground form. This recipe is gluten-free. ¼ Teaspoon Nutmeg (Jaiphal) Powder; ¼ Cup Dry Fruit Powder ; Chopped Almonds (Badam) Chopped Pistachios (Pista) Procedure: Fry gundar in ghee. નાળિયેરનું દૂધ મસાલાની તીખાશને સૌમ્ય અને સ્વાદમાં માફકસર .... પૂરણપોળી એક પાંરપારીક વાનગી છે જે ભારતના અલગ-અલગ રાજ્યમાં અલગ-અલગ રીતે બનાવવામાં આવે છે. Let it cool and then add powder sugar and Elachi (Cardamom) powder and nutmeg powder to it . 4. By using our services, you agree to our use of cookies. November 11, 2020 . It is Gluten-free, Eggless, Kid-friendly, and a Satvik dessert recipe. You are here: Home » Recipes » Desserts » Besan Ladoo Recipe – Magaz Ladoo Traditional Gujarati Sweet. It is basically a sweet prepared from jaggerey, ghee (clarified butter) and coarsely ground whole wheat flour. Halwasan originated in Khambhat and so the name is usually associated with this mithai. There are many variations of this recipe. Nutmeg with milk had just before bed time induces sleep. It can be used in scrubs along with oatmeal, orange peel, etc. A simple and healthy Dhokla recipe prepared with gram flour, spinach and ground foxtail millet, tempered with sesame and mustard seeds. www.theroute2roots.com/katlu-traditional-recipe-for-nursing-mothers જગ ... Gujarati Recipe Site Recipe Videos Subscribe to mailer. Step 8: You can also store it for 5-6 days in the air tight container. It is made during winters as it is known to give warmth to the body and is also very nutritious. Shape into ladoo with using your palms. Step 4: Then add cardamom powder and nutmeg powder to it and mix them well. LLPIN: AAL-5288 Content and Images are Licensed Under Creative Commons with Attribution Required. Your Besan Ladoo or Gujarati Magaz ladoo are ready to serve. Doodh pak is a rich and aromatic traditional Gujarati style rice pudding sweet dish. Nutmeg oil has the power to dismiss pain when rubbed on inflamed area especially in case of inflammatory diseases like arthritis. Hmmm. Imagine the balls just melting into your mouth. Besan Ladoo is a very special Diwali sweet prepared around India. Tag @tastedrecipescom on Instagram and hashtag it with #tastedrecipes. Turn off the gas, take the kadai down from the flame and pour the mixture in another bowl. I flavored it with Nutmeg powder, Cardamom powder, and Saffron. It can be used in scrubs along with oatmeal, orange peel, etc. Crush the fried gundar. Used as condiment in sweet foods. On a previous night heat 250g ghee and add methi powder and mix well, leave it aside whole night. Mawa Ghughra Gujarati Recipe (માવા ના ધુધરા), Creative Commons with Attribution Required. 1 teaspoon cardamon powder; 1/2 teaspoon jaiphal/ nutmeg powder; magaztari and charoli to garnish; Method. While the mixture is still hot add the jaggery and the aromatics (if using) i.e the nutmeg powder and cardamon powder. The trees are normally unisexual, bearing either male or female flowers. Add around 3.5 cups of water for 1 cup of broken wheat and stir till it starts to boil. Kannada : Jayikai. જાયફળ અને કાળા મરી સૂપની ખુશ્બુને ફક્ત વધારતા નથી પણ તેમાં રહેલી રોગ પ્રતિકાર શક્તિથી સૂપને વધુ પૌષ્ટિક બનાવે છે. ઘઉં અને ઓટસ્, આ સ્પાઇસ્ડ હોલમીલ ઍન્ડ ઓટ પૅનકેકમાં, પ્રોટીન, લોહતત્વ અને કેલ્શિયમ ઉમેરે છે જ્યારે સાકર અને મસાલા તેને ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બનાવે છે. ... the rapidly fading food practices and traditions of Gujarati cuisine. Khichdo is a nutritious and heavenly delicious Gujarati sweet dish prepared from cracked wheat, milk and lots of dry fruits. Step By Step Recipe. It is really helpful in healing cough, anti-depressant, aphrodisiac, digestive and digestion related problems. I prepared Doodh pak with Milk, Rice, and Sugar Nuts as the base ingredients, it is such a divine dessert. Nutmeg is made from the ground up seed of a nutmeg tree. Mix well. Add cardamom & nutmeg powder and roast if for 2-3 minutes. Scrubbing nutmeg powder gently on your skin gives a glow to your skin and helps to remove blackheads. gujarati sweet sukhadi /Gud(gur)papdi. Garnish with almond slices, serve chilled. Spices Names in English Hindi and Other Languages. In this video we will learn Gujarati Visual Dictionary for Herbs and Spices. It is made from ghee, coarse chickpea flour and sugar. In this recipe, I have shown how the milk solids are prepared traditionally by evaporating the moisture from milk and also make caramelize sugar for its perfect color and taste. Next day morning start preparing katlu. Nutmeg powder is usually used to give more flavor cooking but after through many investigations and studies nutmeg powder have known to give you benefits as well. Halwasan is a popular Gujarati sweet originated from Khambhat. Mix well, the hot ghee-flour mix will melt the shredded jaggery. To access quizzes, cards and more please visit www.GoLearningBus.Com For only … Step By Step Authentic Gujarati Churma Ladoo Recipe Churma is the authentic sweet recipe from Rajasthan, the neighbour state of Gujarat in India. Embed. Everyone has a different style of preparing it with small variations. to Gujarati Also, oats are often included in baked goods, muesli, granola and bread. are considered ‘Sattvik’ or calming, vitalizing and mentally clarifying. Store in an airtight container for up to 2 months. Almond slices for garnishing. Nutmeg Powder – Nutmeg or Jaiphal has anti-bacterial and anti-inflammatory properties. It contains Dietary Fiber, Omega-6 Fatty Acids, vitamins (Vitamin A, Vitamin C, Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Choline) and minerals (Calcium, Iron, Magnesium, Phosphorus, Potassium, Sodium, Zinc, Copper, Manganese, Selenium). It is also a good source of Dietary Fiber, and a very good source of Manganese. Halwasan is a Gujarati square or round shape sweet dish made from coarsely grounded wheat flour, milk, edible gum, sugar, curd, nutmeg and garnished with dry fruits. You can now buy from our Retail Centres. You can add dry-fruits (almonds, kismis, cashews) at this stage. nutmeg powder in Hindi called "jaiphal" What is a spice that you get from nutmeg? This recipe is very nutritious and is must for growing kids. – 1 teaspoon of freshly ground cardamon powder – 1 teaspoon of nutmeg powder. Bengali : Jaiphal. Cool to room temperature. No: Nutrients Name: Weight % Daily Value* 1: Total Fat – Saturated Fat – Trans Fat: 3 g. 2 g : 4%. 7 tablespoons almond powder 7 tablespoons pistachio powder 5 teaspoons cardamom powder 1/2 teaspoon saffron strings (optional) 1 teaspoon nutmeg powder (optional) water (to moisten and seal edges) ghee (for deep frying) Besan Ladoo is a very special Diwali sweet prepared around India. /. આમ તો આ સબ્જીના સાલનમાં વિવિધ પ્રકારના શાક અને મસાલા ઉમેરવામાં આવ્યાં છે પણ તેની બનાવવાની રીતને કારણે તેને હલકી વાનગી ગણી શકાય. Mix well and keep it aside. Translation memories are created by … reduce (a substance) to a powder by drying or crushing it. You can then save it. There are many variations of this recipe. Recipe of Gujarati Masala Chai , According to Ayurveda, the spices used in Gujarati masala chai like cinnamon, cardamom, clove, nutmeg, ginger etc. Gujarati : Jaiphal. Its powder aids sleep by adding a pinch of powder in the milk. List of commonly used whole spices in Indian kitchen The spices and herbs are a prominent reason why the Indian food has become so favorite among the people across the globe. Divide dough into small balls and make a shape of fist cake ( muthiya ). જગ પ્રખ્યાત થાઇ કોકોનટ કરીને દેશી રૂપ આપવા તેમાં કોથમીર-કાંદાની પેસ્ટ અને જીભને ગમતા મસાલા પાવડરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. Method: Boil milk in a heavy bottomed pan, add singoda flour (Water chestnut flour) and sugar mix it well, taking care that no lump remains, cook on low flame. It is made from coarsely grounded wheat flour, milk, edible gum, sugar, curd, nutmeg, and garnished with dry fruits. Nutmeg & Mace are two distinctly different spices produced from a fruit of an evergreen tree usually 9-12 mtr high. Glossary of Spices, Herbs and Misc. મેં અહીં ફણસી, ગાજર અને ફૂલકોબીનો ઉપયોગ કર્યો છે પણ તમે તમારી પસંદના કોઇ પણ શાક તેમાં ઉમેરી શકો. Flavoured with cardamom, nutmeg, and nuts, delectable dessert can be enjoyed with Indian meal or end to a meal. In a big and wide plate place mixed nuts, raisins, dates and figs, cardamom, nutmeg and katlu powder. 11) Transfer the mixture into a greased tray and spread it evenly. Besan Ladoo also known as Gujarati Magaz Ladoo, is very popular Gujarati traditi0nal sweet made with gram flour, ghee, almonds, and aromatic spices. Step 6: Once the mixture is cool. Kesar Mohanthal . They are used in many forms: whole, ground, roasted. Stir till the broken wheat changes colour. Cookies help us deliver our services. • Whole nutmeg is much more aromatic and flavoursome, so it preferable to buy it whole, and grate or powder when required. In Mohanthal Recipe, we have to roast the coarse gram flour in ghee and milk in a pan until it is aromatic and golden-reddish-brown and sweetened with cardamom and nutmeg powder flavored sugar syrup and allowed to set. કસ્ટર્ડ જેવું સૉસ તૈયાર કરી બ્રેડ પર રેડી, તેને કીસમીસ અને સૂકા મેવા વડે સજાવી લીધા પછી ઉપર થોડી બ્રાઉન શુગર અને માખણ છાંટી મસ્ત મજેદાર કરકરૂં કોટ .... જ્યારે તમારી પાસે આટલો સ્વાદિષ્ટ વિકલ્પ છે તો તમે પૅનકેક મેંદામાથી કેમ બનાવો છો? Mix little and keep aside for 15 mins. Nutmeg powder is used for marinades, stews and soups. Heat about 100g ghee in a kadai, and fry edible gum and add into the mixed powder plate. Learn how your comment data is processed. Please let me know. Glossary of Spices, Herbs and Misc. 8. You can also make a paste using nutmeg powder and a few drop of milk, and massage it into your skin before rinsing clean. Nutmeg is used for flavouring many dishes. nutmeg powder 2-3 tbsp. Nutrition Information In a tablespoon (7 g) of Nutmeg Powder (spices) contain 37 calories and these nutrients listed below. In a tablespoon (7 g) of Nutmeg Powder (spices) contain 37 calories and these nutrients listed below. Heat some ghee and melt jaggery in the kadai itself, to make the Adadiya Pak sweet. Do not grind the spices to a fine powder. આજે પણ તે મુંબઇની ઇરાની હોટેલમાં મળતી વાનગીમાં વધુ ખપતી વાનગી રહી છે. 215/-(500gm) Advance Booking is now closed. Now in ghee add coarse (karakara) urad dal flour and roast it well on a low to medium flame for 15-20 minutes till it becomes brown in colour. It is made during winters as it is known to give warmth to the body and is also very nutritious. આ પૅનકેકમાં લૉ ફેટ દૂઘ અને ઓછું તેલ વપરાયું હોવાને કારણે શરીરના વજનનું ધ્યા .... એક ખૂશ્બુદાર વાનગી જેમાં સારા પ્રમાણમાં શાકભાજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. Benefits nutmeg powder Health Problems Benefits Sexual power Remedies Natural Tips કામની વાત / કહેવાતા નુસ્ખા છોડો અને અપનાવો આ ટ્રીક, વજન વધવામાં આપશે 100% રિઝલ્ટ Nutmeg is a spice that is delicate, slightly sweet spice and is widely used in cuisines around the world. All web browsers have a similar option, but with slightly different lingo. 1 tsp i.e abot 2g of nutmeg powder contain 11 calories. What is Nutmeg Called in Hindi and Other Indian Languages(Regional)? Stir well. If you are on a mobile, you can tap the image and it will open image in a new tab of your mobile browser. Mohanthal is a sweet made from Gram Flour(Coarse Besan), Ghee(Clarified Butter), Milk, Sugar, Water, Cardamom and Nutmeg powder, and Nuts. મહિલાઓએ રોજ કરવું જોઈએ ચપટી જાયફળ પાઉડરનું સેવન, થશે આ લાભ. Katlu is a Gujarati sweet, enriched with herbs and spices. Mix well and cook for a minute. આપણા દેશ પાસે તેજાના-મસાલાનો ખજાનો છે. Combine everything, and knead a stiff dough using lukewarm water. This is optional, But it will enhance the taste of ladoo. Business listings of Nutmeg, Jaiphal manufacturers, suppliers and exporters in Kochi, Kerala along with their contact details & address. Mix all the ingredients in a blender and blend to make a coarse powder. PREPARATION : 1. Nutmeg is the English name for this spice, it is scientifically called as Myristica fragrans. Ground Nutmeg Powder is known as Jaiphal powder in India. Step 7: Garnish it with the sliced almonds and serve it. English ગુજરાતી aniseeds, fennel seeds વરીયાળી asafoetida હીંગ basil seeds, sweet basil tukmariya / તુક્મરિયા bay Leaf તમાલ પત્ર big mustard seeds સરસવ,રાઈ black cardamom ઍલ્ચો black cumin seeds black mustard seeds rai. It is basically a sweet prepared from jaggerey, ghee (clarified butter) and coarsely ground whole wheat flour. 2. કોથમીર અને ફૂદીનાના ગુણ પણ તેની પૌષ્ટિકતામાં ઉમેરો કરે છે. 3. Stir on a medium flame. Add crushed dried coconut and roast it well. Nutmeg oil is used in cosmetics and toiletries. A common home remedy is to mix equal parts of ground nutmeg and honey, make a paste and apply it on pimples. Names of nutmeg in different region: Hindi : Jaiphal. names in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil, Telugu and Malayalam. Now add the crushed gundar and mix … Kashmiri : Zaaphal. Once the ghee is hot add the chickpea flour; Roast the mixture, while stirring continuously, till it becomes light to stir, releases ghee and emits a very pleasant aroma. whey translation in English-Gujarati dictionary. ખમણેલું જાયફળ રેસીપી - ગુજરાતી માં વાંચો (grated nutmeg recipes in Gujarati) Chole Masala Powder , How To Make Chole Masala Powder 0 calories per cup Leave it for 20 minutes, and then wash with cold warm. Mace is the dried reticulated ‘aril’ of the fruit and nutmeg is the dried seed kernel of the fruit. Now add sugar dissolve it well. Make sure that you add cardamom powder only after adding ghee. Marathi : Jaiphal. Rich and aromatic Doodh Paak - a Gujarati style rice pudding is made with basic ingredients such as rice, milk, and sugar and is the quintessential Gujarati dessert made in almost every Gujarati household and enjoyed with Poori/Puri. Take ghee in a big pan and let it melt for about 2-3 minutes. Benefits of Nutmeg powder, Jaiphal : Many studies in the past have shown nutmeg as an effective measure to treat insomnia. khus khus ( white poppy seeds ) Instructions. It is made during winters as it is known to give warmth to the body and is also very nutritious. © TastedRecipes.com - WebTurtles LLP Venture. Authentic Gujarati Churma Ladoo Recipe (Adding Ghee) Now add 2 tbsp powdered sugar. This recipe is gluten-free. Nutmeg meaning and translation in Malayalam, Tamil, Kannada, Telugu, Hindi, Bengali, Gujarati, Marati, Oriya and Punjabi | Pachakam.com Take 1 cup besan and add 3 teaspoon milk and 2 teaspoons warm ghee. Ingredients for Nutmeg Powder: Whole Nutmeg Seeds (Jaiphal) How to make Nutmeg Powder: Dry roast Nutmeg seeds. 25 g mishri pieces ( Sakar in Gujarati ) 1 tsp. This gujarati sweet sukhadi is an honest straight forward dish with no complicated procedures and proves to be a best authentic sweet with no compromise.As in most of the gujarati sweets jaggery is given more importance because jaggery has a special character to balance the heat of the body keeping it warm.The ingredients used in each region … Nutmeg powder is usually used to give more flavor cooking but after through many investigations and studies nutmeg powder have known to give you benefits as well. Recipe of Gujarati Masala Chai , According to Ayurveda, the spices used in Gujarati masala chai like cinnamon, cardamom, clove, nutmeg, ginger etc. Turn off heat and pour the seasoning over the dhoklas and cut them into squares or diamonds. Mohanthal is a sweet made from Gram Flour(Coarse Besan), Ghee(Clarified Butter), Milk, Sugar, Water, Cardamom and Nutmeg powder, and Nuts. Nutmeg oleoresin used in preparation of meat products, soups, sauces, baked foods, puddings etc. The first column has English name and following columns have names in … cinnamon translation in English-Gujarati dictionary.

Industrial Fan Manufacturers Uk, Fruit Punch Mimosa, App Design Trends, Lowe's Tile Installation Reviews, The Cambridge Handbook Of The Learning Sciences 2006, Spencer Glacier Kayak,

Share:
TwitterFacebookLinkedInPinterestGoogle+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *